Warning Cookies are used on this site to provide the best user experience. If you continue, we assume that you agree to receive cookies from this site. OK

Polityka zwrotów i reklamacji

Nasza polityka zwrotów i reklamacji

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY dotyczy Sklepu Internetowego PRINTSOFT Maciej Chorzępa https://printsoft.com.pl

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: PRINTSOFT Maciej Chorzępa, ul. Rynek 26a, 34-700 Rabka-Zdrój, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy
w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@print-soft.pl).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani
o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia,
w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 

Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwoty: przesyłki o wadze do 30 kg -  około 20 zł.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Kiedy sprzedający może odmówić przyjęcia zwrotu towaru?

Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu w ramach odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach
 • jest osobą prywatną, czyli nie prowadzi działalności gospodarczej lub zawodowej (przyjęcie zwrotu zależy wtedy tylko od jego dobrej woli)
 • otrzymał oświadczenie o zwrocie po upływie 14 dni od daty dostarczenia przedmiotu do kupującego
 • zakup kupującego był związany z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą
 • sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy.
Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu następujących przedmiotów
 • produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia
 • nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • przedmiotów, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 • dzienniki, periodyki lub czasopisma (z wyjątkiem umów o prenumeratę)
 • usługi zakwaterowania innego niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomiczne, usługi związane z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
 • usługi lub przedmioty, których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 • rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w tym osłony z plexi.
 • rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
 • treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


POLITYKA REKLAMACJI:

 1. Wszelkie reklamacje należy kierować do nas drogą elektroniczną: sklep@print-soft.pl lub listowną na adres:
  PRINTSOFT ul. Rynek 26a, 34-700 Rabka-Zdrój
 2. Zgłoszenie reklamacja powinna zawierać:
  1) PARAGON lub Fakturę
  2) dane osoby składającej reklamację, w tym jej adres lub adres poczty elektronicznej,
  3) powód składanej reklamacji
  4) numer konta wraz z pełnymi danymi, które umożliwią Sprzedającemu zwrot kosztów zakupu towaru.
 3. W razie dodatkowych pytań sklep PRINTSOFT zwróci się do osoby składającej reklamacje w celu jej uzupełnienia.
 4. Sprzedający zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji i poinformować składającego reklamację: listem poleconym, drogą telefoniczną lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres elektroniczny wskazany w reklamacji o uznaniu reklamacji lub o przyczynach jej nieuwzględnienia.